NAVICAN
Zaloguj się


E-mail:
Hasło:

Nasza oferta

Maszyny budowlane

Oferta kierowana dla branży budowlanej związana jest ze wszelkimi pojazdami i maszynami wspierającymi proces prac budowlano-inżynieryjnych i montażowo-konstrukcyjnych. Ze względu na indywidualny charakter maszyn i urządzeń funkcjonujących w tej branży Infis dysponuje szeregiem rozwiązań w postaci dedykowanych do potrzeb konkretnej maszyny terminali telematycznych.

Obliczanie i kontrola czasu pracy maszyn (motogodziny/bieg jałowy)

Pozyskane i przetworzone dane dotyczą stosunku przepracowanych motogodzin do włączonego biegu jałowego. Funkcja kontrolna doprowadza do wzrostu efektywności pracy maszyn i personelu. Dane pobrane przez terminal telematyczny prezentowane w systemie dostarczają narzędzi do naliczania opłat, w przypadku wynajmu maszyn, oraz danych do przeprowadzania analiz rentowności. Zestawienie danych o rzeczywistym czasie pracy maszyny z informacjami na temat ekonomii pracy silnika oraz gospodarki paliwowej dają szczegółowy pogląd na pracę maszyny.

Rozbudowana sekcja analizy gospodarki paliwowej

Kontrola stanu paliwa - Odczyt danych następuje z czujników zewnętrznych, jak sondy paliwa, lub komputerów pokładowych pojazdów. System za pomocą wykresów i danych sumarycznych wskazuje poziom paliwa, średnie spalanie oraz nagłe wzrosty lub spadki jego poziomu (tankowania lub upusty).

Kontrola miejsc tankowań - Dane pomiaru paliwa połączone są z informacjami GPS, dzięki czemu system przedstawia na mapie cyfrowej miejsca tankowań lub upustów.


Narzędzie do tworzenia zestawień danych z flotowych kart paliwowych/faktur z danymi systemu - Aplikacja Navican pozwala na wprowadzanie do systemu danych z faktur oraz zbiorczych danych z kart paliwowych DKV, IDS, FLB, ELM, Orlen, Lotos etc. Zestawienie zaimportowanych danych z danymi przetworzonymi przez system pozwala zweryfikować zbieżność informacji o stanie i zużyciu paliwa dla pojedynczych pojazdów lub całej floty jednocześnie.

Nadzór nad miejscem pracy

Dzięki funkcji systemowej definiowania stref kontrolnych na podstawie współrzędnych GPS (np. plac budowy, park maszyn etc.) oraz funkcji alarmowania przekroczeń ich granic, prowadzony jest stały nadzór miejsc pracy maszyn oraz ich poruszaniem się po terenie budowy lub drogach publicznych.

Identyfikacja operatorów maszyn/serwisantów (kontrola czasu pracy personelu)

Zastosowanie karty mikroprocesorowych lub i-button (pastylki Dallas) otwierają możliwość do ewidencjonowania pracy personelu w przypadku naliczania czasu pracy zmianowej, lub działań serwisowych związanych z wypełnianiem narzuconego harmonogramu prac.

Wskazywanie wszelkich parametrów pracy maszyn

Dedykowane terminale telematyczne mają możliwość odczytywania sygnałów dla kilku wejść logicznych jednocześnie. Umożliwia to nadzorowanie wielu parametrów pracy maszyn jednocześnie. Finalnie doprowadza do redukcji kosztów utrzymania oraz serwisowania, dzięki kontroli sposobu eksploatacji maszyny.

Ekonomia pracy (prędkość obrotowa silnika) - Raportowana przez system wartość na wykresie umożliwia monitorowanie sposobu wykorzystania jednostki napędowej.

Praca urządzeń dodatkowych - System umożliwia nadzór nad działaniem urządzeń takich jak agregaty prądotwórcze, akumulatory, wskazuje kierunek obrotu gruszki betoniarki, pracę ramienia koparki, wł./wył. stacyjki etc.

System ostrzegania - Aplikacja Infis dysponuje protokołem ostrzegawczym, który w przypadku przekroczenia dozwolonych, krytycznych wartości, dla podłączonych urządzeń, wyświetli odpowiedni komunikat (informacja/ostrzeżenie/alarm). Jest to zabezpieczenie przed konsekwencjami niewykrytego, nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń lub działania sabotażowego.

HR Expert HR Data Navican