NAVICAN
Zaloguj się


E-mail:
Hasło:

Nasza oferta

Samochody dostawcze

Oferta Navican dla samochodów dostawczych jest jedną z najbardziej uniwersalnych. Konstruowana jest w zależności od tego, w jakie urządzenia samochód jest lub ma być wyposażony, (tachograf, czytnik kart kierowcy etc.) dobierane są terminale telematyczne. Zakres możliwości odczytów ustalany jest w trakcie wdrażania rozwiązania systemowego.

Kontrola terminów i miejsc dostaw

Dzięki funkcji systemowej definiowania stref kontrolnych na podstawie współrzędnych GPS (np. hurtownie, magazyny, sklepy etc.) oraz tworzenia harmonogramu pracy, możliwe jest kontrolowanie terminowości załadunków i dostaw. Każde zdarzenie związane z wkroczeniem pojazdu w strefę może być przedstawione przez system, jako dozwolone lub zabronione w wybranym czasie, w zależności od narzuconego harmonogramu.

Rozbudowana sekcja analizy gospodarki paliwowej

Kontrola stanu paliwa - Odczyt danych następuje z czujników zewnętrznych, jak sondy paliwa, lub komputerów pokładowych pojazdów. System za pomocą wykresów i danych sumarycznych wskazuje poziom paliwa, średnie spalanie oraz nagłe wzrosty lub spadki jego poziomu (tankowania lub upusty).

Kontrola miejsc tankowań - Dane pomiaru paliwa połączone są z informacjami GPS, dzięki czemu system przedstawia na mapie cyfrowej miejsca tankowań lub upustów.

Narzędzie do tworzenia zestawień danych z flotowych kart paliwowych/faktur z danymi systemu - Aplikacja pozwala na wprowadzanie do systemu danych z faktur oraz zbiorczych danych z kart paliwowych DKV, IDS, FLB, ELM, Orlen, Lotos etc. Zestawienie zaimportowanych danych z danymi przetworzonymi przez system pozwala zweryfikować zbieżność informacji o stanie i zużyciu paliwa dla pojedynczych pojazdów lub całej floty jednocześnie.

Identyfikacja kierowców

Zastosowanie karty mikroprocesorowych lub i-button (pastylki Dallas) otwierają możliwość do ewidencjonowania pracy personelu, w przypadku naliczania czasu pracy np. zmianowej, z wykorzystaniem jednego pojazdu przez kilku pracowników.

Wskazywanie wszelkich parametrów pracy pojazdu

Dedykowane terminale telematyczne mają możliwość odczytywania sygnałów dla kilku wejść logicznych jednocześnie. Wraz z danymi pobranymi z systemu GPS dają możliwość nadzorowania wielu parametrów pracy pojazdu i jego urządzeń. Finalnie doprowadza to do redukcji kosztów utrzymania oraz serwisowania, dzięki optymalizacji procesów zarządzania i nadzorowaniu sposobu eksploatacji pojazdów.

Ekonomia jazdy (prędkość jazdy, obroty silnika) - Raportowany przez system na wykresie stosunek obu danych umożliwia monitorowanie sposobu wykorzystania jednostki napędowej.

Praca urządzeń dodatkowych - System umożliwia nadzór nad działaniem urządzeń takich jak akumulatory, wskazuje otwarcie drzwi np. ładowni, wł./wył. stacyjki etc.

System ostrzegania – Aplikacja Navican dysponuje protokołem ostrzegawczym, który w przypadku przekroczenia dozwolonych, krytycznych wartości, dla podłączonych urządzeń, wyświetli odpowiedni komunikat (informacja/ostrzeżenie/alarm). Jest to zabezpieczenie przed konsekwencjami niewykrytego, nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń lub działania sabotażowego. Możliwe jest także zainstalowanie czujnika wypadku, którego zapis z ostatnich chwil przed zaistnieniem zdarzenia może być odtworzony przez system (funkcja czarnej skrzynki).

HR Expert HR Data Navican