NAVICAN
Zaloguj się


E-mail:
Hasło:

Nasza oferta

Samochody osobowe

Oferta Infis dla samochodów osobowych skonstruowana jest w taki sposób by po wdrożeniu rozwiązania dostarczyć wyłącznie tych informacji, które są niezbędne do optymalnego funkcjonowania systemu bez narażania na koszty związane z finansowaniem niepotrzebnych funkcjonalności. Dedykowana jest do pojazdów floty handlowej, serwisowej, TAXI etc.

Wskazywanie jazdy służbowej / prywatnej

Raportowanie trybu jazdy odbywa się za pomocą danych sumarycznych i mapy cyfrowej, na której wskazane są przebyte trasy, podzielone na służbowe i prywatne. System monitorując tryb pracy pojazdu analizuje zgodność czasu pracy z czasami zdefiniowanymi w kalendarzu systemowym, jako godziny służbowe. W przypadku TAXI będzie to podział na jazdę z klientem i bez (na podstawie taksometru).

Kontrola prędkości

System za pośrednictwem danych z odczytów GPS tworzy raport prędkości maksymalnych w postaci danych sumarycznych. Możliwe jest zaprogramowanie w systemie wyświetlania komunikatów alarmujących o przekroczeniach dozwolonych prędkości.

Rozbudowana sekcja analizy gospodarki paliwowej

Kontrola stanu paliwa - Odczyt danych następuje z czujników zewnętrznych, jak sondy paliwa, lub komputerów pokładowych pojazdów. System za pomocą wykresów i danych sumarycznych wskazuje poziom paliwa, średnie spalanie oraz nagłe wzrosty lub spadki jego poziomu (tankowania lub upusty).

Kontrola miejsc tankowań - Dane pomiaru paliwa połączone są z informacjami GPS, dzięki czemu system przedstawia na mapie cyfrowej miejsca tankowań lub upustów.


Narzędzie do tworzenia zestawień danych z flotowych kart paliwowych/faktur z danymi systemu - Aplikacja Infis pozwala na wprowadzanie do systemu danych z faktur oraz zbiorczych danych z kart paliwowych DKV, IDS, FLB, ELM, Orlen, Lotos etc. Zestawienie zaimportowanych danych z danymi przetworzonymi przez system pozwala zweryfikować zbieżność informacji o stanie i zużyciu paliwa dla pojedynczych pojazdów lub całej floty jednocześnie.

Wskazywanie wszelkich parametrów pracy pojazdu

Sygnały dla wejść logicznych terminalu wraz z danymi pobranymi z systemu GPS dają możliwość nadzorowania kilku parametrów pracy pojazdu i jego urządzeń. Finalnie doprowadza do redukcji kosztów utrzymania oraz serwisowania, dzięki kontroli sposobu eksploatacji pojazdu.

Ekonomia jazdy (prędkość jazdy, obroty silnika) - Raportowany przez system na wykresie stosunek obu danych umożliwia monitorowanie sposobu wykorzystania jednostki napędowej.

Praca urządzeń dodatkowych - System umożliwia nadzór nad działaniem urządzeń takich jak podgrzewanie siedzeń, działanie lamp, wskazuje otwarcie drzwi, wł./wył. stacyjki etc.


System ostrzegania - Aplikacja Infis dysponuje protokołem ostrzegawczym, który w przypadku przekroczenia dozwolonych, krytycznych wartości, dla podłączonych urządzeń, wyświetli odpowiedni komunikat (informacja/ostrzeżenie/alarm). Jest to zabezpieczenie przed konsekwencjami niewykrytego, nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń lub działania sabotażowego. Możliwe jest także zainstalowanie czujnika wypadku, którego zapis z ostatnich chwil przed zaistnieniem zdarzenia może być odtworzony przez system (funkcja czarnej skrzynki).

HR Expert HR Data Navican