NAVICAN
Zaloguj się


E-mail:
Hasło:

Nasza oferta

Transport ciężki

Oferta stworzona dla transportu ciężkiego ze względu na specyfikę pojazdów, nakierowana jest na stosowanie terminali telematycznych z pełną funkcjonalnością dla systemu NAVICAN i jest najbardziej złożoną. Wsparcie obsługi logistycznej w transporcie ciężkim wymaga zastosowania skomplikowanych a zarazem wytrzymałych urządzeń najwyższej klasy, które mają najszerszy wachlarz możliwości ciągłego odczytu, zapisu i transferu danych do systemu. Dedykowane terminale telematyczne pozwalają na szybkie przetwarzanie danych GPS jak i sygnałów dla wejść logicznych terminalu, współpracujących z magistralami CAN-Bus, RS oraz i2c.

Ciągła rejestracja trybu pracy tachografu

System nieustannie pobiera dane o stanie pojazdu (jazda, odpoczynek, praca, dostępność). Informacje przedstawiane są za pomocą wykresów oraz danych sumarycznych. Służą do szybkiej weryfikacji prawidłowości pracy pojazdu, z możliwością wykrycia nieprawidłowego funkcjonowania tachografu lub próby manipulacji jego zapisami.

Rozbudowana analiza zarządzania paliwem

Kontrola stanu paliwa - Odczyt danych następuje z czujników zewnętrznych, jak sondy paliwa, lub komputerów pokładowych pojazdów. System za pomocą wykresów i danych sumarycznych wskazuje poziom paliwa, średnie spalanie oraz nagłe wzrosty lub spadki jego poziomu (tankowania lub upusty).paliwowej

Kontrola miejsc tankowań - Dane pomiaru paliwa połączone są z informacjami GPS, dzięki czemu system przedstawia na mapie cyfrowej miejsca tankowań lub upustów.

Narzędzie do tworzenia zestawień danych z flotowych kart paliwowych/faktur z danymi systemu - Aplikacja pozwala na wprowadzanie do systemu danych z faktur oraz zbiorczych danych z kart paliwowych DKV, IDS, FLB, ELM, Orlen, Lotos etc. Zestawienie zaimportowanych danych z danymi przetworzonymi przez system pozwala zweryfikować zbieżność informacji o stanie i zużyciu paliwa dla pojedynczych pojazdów lub całej floty jednocześnie.

Nadzorowanie tras (kontrola stref załadunków i dostaw)

Stały monitoring pozwala kontrolować rzeczywiste miejsca pobytu pojazdów flotowych w Polsce i za granicą. Dzięki funkcji systemowej definiowania stref kontrolnych na podstawie współrzędnych GPS (np. terminale kontenerowe, hurtownie, magazyny, przejścia graniczne etc.) oraz tworzenia harmonogramu pracy możliwe jest kontrolowanie terminowości ich odwiedzin.

Wskazywanie wszelkich parametrów pracy pojazdu

Dedykowane terminale telematyczne mają możliwość odczytywania sygnałów dla kilku wejść logicznych jednocześnie. Wraz z danymi pobranymi z systemu GPS dają możliwość nadzorowania wielu parametrów pracy pojazdu i jego urządzeń. Finalnie doprowadza to do redukcji kosztów utrzymania oraz serwisowania, dzięki optymalizacji procesów zarządzania i nadzorowaniu sposobu eksploatacji pojazdów.

Ekonomia jazdy (prędkość jazdy, obroty silnika) - Raportowany przez system na wykresie stosunek obu danych umożliwia monitorowanie sposobu wykorzystania jednostki napędowej.

Praca urządzeń dodatkowych - System umożliwia nadzór nad działaniem urządzeń takich jak agregaty chłodnicze i prądotwórcze, akumulatory, nadzoruje temperaturę w komorze chłodniczej, wskazuje otwarcie drzwi np. ładowni, wł./wył. stacyjki etc.

System ostrzegania - Aplikacja dysponuje protokołem ostrzegawczym, który w przypadku przekroczenia dozwolonych, krytycznych wartości, dla podłączonych urządzeń, wyświetli odpowiedni komunikat (informacja/ostrzeżenie/alarm). Jest to zabezpieczenie przed konsekwencjami niewykrytego, nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń lub działania sabotażowego. Możliwe jest także zainstalowanie czujnika wypadku, którego zapis z ostatnich chwil przed zaistnieniem zdarzenia może być odtworzony przez system (funkcja czarnej skrzynki).

HR Expert HR Data Navican